THE PERILS OF OVERLOOKING TRADITIONAL VALUES IN CONTEMPORARY EDUCATION

Authors

  • Jasna Lj. Parlić Božović University of Priština in Kosovska Mitrovica, Faculty of Philosophy, Department of Pedagogy, Republic of Serbia

DOI:

https://doi.org/10.35120/sciencej0302169p

Keywords:

Identity, tradition, education, youth, nation, country

Abstract

In contemporary society, the education of youth and children increasingly requires a focus on tradition. This concept holds relevance across different regions and countries, reflecting the environments in which educators and children operate. Traditional values, deeply ingrained within the national spirit, play a critical role, irrespective of the origin of educational influences. In an era where destructive ideas that challenge the foundations of upbringing and education are prevalent, the risks to traditional upbringing manifest in various influences on the modern family. Moreover, the rise of artificial intelligence poses a notable threat to education by potentially diminishing the motivation and necessity for effort in schooling among the young. This paper seeks to explore several ways and mechanisms by which tradition can be more effectively integrated into the educational practices of a nation. Emphasizing the preservation of traditional, cultural, and moral values is essential to maintaining the integrity of the educational process for future generations.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Божовић, Б. (2005). Живот и обичаји народни у Ибарском Колашину. Зубин Поток: Стари Колашин.

Brubaker, R., & Cooper, F. (2003). Beyond “identity”. University of California, Los Angeles; University of Michigan.

Бугарски, Р. (2005). Језик и култура. Београд: ХХ век.

Бугарски, Р. (2010). Језик и идентитет. Београд: ХХ век.

Букумирић, М. (1997). Из хвостанских села: предмет са мноштвом имена. Хво-сно, 4, 17.

Букумирић, М. (2007). Живот Срба у Гораждевцу. Посебна издања, књ. 61. Београд: Етнографски институт САНУ.

Дебељковић, Д. (1907). Обичаји српског народа на Косову Пољу. Српски етнографски зборник, књ. VII, 173-332.

Dobrić, T., & Patrić, A. (2024). The hidden face of parenting: Emotional immaturity. SCIENCE International Journal, 3(1), 145-148. https://doi.org/10.35120/sciencej0301145d DOI: https://doi.org/10.35120/sciencej0301145d

Mušikić Popović, I. B., & Plojović, I. (2023). Basic paradigms of implementation of mass media in education. SCIENCE International Journal, 2(3), 119–122. DOI: https://doi.org/10.35120/sciencej0203119m

Парлић Божовић, Ј., & Ценић, Д. (2021). Традиционални и иновативни модели организације наставе у условима трајања пандемије ковида 19. Косовска Митровица: Филозофски факултет.

Павловић, А. (2022). Пракса пијења из „чајне“ чашеу Ибарском Колашину. Приштина – Лепосавић: Баштина.

Павловић, А. (2023). Исходишта-Савез Срба у Румунији. Пијење из велике ракијске чаше у Ибарском Колашину, пракса у улози обликовања родних идентитета. Ниш-Темишвар: Филозофски, историјски и теолошки факултет Западног универзитета у Темишвару.

Павловић, Б., Цицовић, В., & Сарајлић, Д. (2018). Национално васпитање у настави музичке културе. Косовска Митровица/Лепосавић: Учитељски факултет.

Поповић Мушикић, И. (2024). Допринос српских педагога афирмацији васпитања и образовања заснованих на националним вредностима. Приштина-Лепосавић: Баштина.

Пумпаловић, Р. (2016). Ономастика једног дела Ибарског Колашина. Ономатолошки прилози, књ. XXIII, 369-511.

Рељић, M. (2014). Ни тамо ни овамо-језичке манифестације располућеног идентитета или грешке у самопоимању. Зборник филозофског факултета универзитета у Приштини. Косовска Митровица: Филозофски факултет.

Велимировић, Н. Ст. Владика Николај Жички (n.d.). Омилије-Тумачење Св. Јеванђеља. Шабац: Глас цркве.

Вујаклија, M. (1970). Лексикон страних речи и израза. Београд: Завод за издавање уџбеника.

Вукотић Лазар, M. (2013). Сачувати традицију: Рад одбора за обнову манастира Грачаница и подизање маузолеја и храма славе у Косову Пољу (1935-1941). Београд-Косовска Митровица: Канцеларија за КиМ, Универзитет у Приштини-Косовска Митровица.

Downloads

Published

2024-05-27

How to Cite

Lj. Parlić Božović, J. (2024). THE PERILS OF OVERLOOKING TRADITIONAL VALUES IN CONTEMPORARY EDUCATION. SCIENCE International Journal, 3(2), 169–173. https://doi.org/10.35120/sciencej0302169p

Metrics